Jaki jest zakres odpowiedzialności biura rachunkowego?

Jaki jest zakres odpowiedzialności biura rachunkowego?

Biuro księgowe w Rudzie Śląskiej oferuje wiele ciekawych usług, jakie dopasujemy do swoich oczekiwań. Z pewnością klienci zastanawiają się, jaki jest zakres odpowiedzialności biura rachunkowego. W tym miejscu pracują doświadczone osoby, które posiadają wiedzę z zakresu księgowości i rachunkowości. Pomoc fachowców często jest na wagę złota. Warto dowiedzieć się więcej o odpowiedzialności, jaka ciąży na biurach rachunkowych. O czym trzeba wiedzieć? Jaka odpowiedzialność dotyczy biura księgowego? Dlaczego warto skorzystać z takich usług? Co oferują fachowe biura rachunkowe?

Biuro rachunkowe w Rudzie Śląskiej

Usługi biura księgowego w Rudzie Śląskiej są niezwykle szerokie, dlatego każdy odbiorca znajdzie tutaj coś dla siebie. Jeśli chcemy skorzystać z powierzenia rachunkowości firmie zewnętrznej, należy zgłosić ten fakt urzędowi skarbowemu. Przekazanie ksiąg rachunkowych nie zwalnia nas jednak z odpowiedzialności za nie. Podobnie sprawa wygląda w spółkach. W tym wypadku odpowiedzialność wiąże się z kierownikiem jednostki. Może to być wspólnik, syndyk, likwidator, zarządca sukcesyjny lub członek zarządu. Popularność biur rachunkowych jest związana z faktem, że nie musimy zatrudniać dodatkowej osoby na nowe stanowisko w firmie. Usługi zewnętrzne są świadczone zgodnie z oczekiwaniami firmy i na bazie podpisanej umowy. Dzięki temu można liczyć na fachowe wsparcie na wysokim poziomie. 

Odpowiedzialność biura rachunkowego

Okazuje się, że współpraca z biurem księgowym sprawia, że kierownik jednostki nie ponosi odpowiedzialności bezpośredniej, lecz odpowiedzialność z tytułu nadzoru. Co ciekawe, biuro rachunkowe w tym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za podatkowe kwestie, gdyż one ciążą na podatniku. Jest to związane z przepisami prawnymi. Czy to oznacza, że rachunkowe biuro nie ponosi żadnej odpowiedzialności? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Wiele zależy od podpisanej umowy pomiędzy przedsiębiorcą a biurem księgowym. Bardzo ważne jest to, aby dokładnie określić wszelkie zadania biura rachunkowego. Jeśli nie zostaną one należycie wykonane, to właśnie biuro ponosi odpowiedzialność, zgodnie z kodeksem cywilnym. Ma na celu naprawić szkodę, jaka wiąże się z niewłaściwym  wykonaniem zobowiązań. 

Pamiętajmy o tym, że na biurze księgowym ciąży odszkodowawcza odpowiedzialność. Korzysta ono zatem z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody. Odszkodowanie w takim wypadku wypłaca ubezpieczyciel, a przedsiębiorca nie musi przejmować się niewypłacalnością biura. 

Usługi biura księgowego w Rudzie Śląskiej już od lat są cenione przez wiele firm. Z takiego rozwiązania korzystają zarówno większe, jak i mniejsze firmy z każdej branży. Prowadzenie ksiąg rachunkowych należy powierzyć doświadczonym osobom, które działają zgodnie z przepisami prawnymi. Znalezienie idealnych usług może być nie lada wyzwaniem. Na szczęście szeroka oferta daje wiele możliwości. Postawmy na renomowane firmy, jakie działają na rynku już od wielu lat i zatrudniają fachowców. 

Powrót na górę