Dokształcanie nauczycieli – jakie szkolenia warto wybrać?

Dokształcanie nauczycieli – jakie szkolenia warto wybrać?

Zgonie z obowiązującym prawem nauczycielem może zostać osoba, która posiada wykształcenie wyższe oraz uzyskała prawo do wykonywania zawodu. Przepisy nie określają co prawda, jak często i na jakich zasadach nauczyciele powinni się dokształcać, niemniej jednak faktem jest, iż wymaga się od nich ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych. Jakie kursy dla nauczycieli warto wybierać?

E-learning od podstaw

Informatyzacja placówek oświatowych stała się faktem. Na jej przyspieszenie miał dodatkowo wpływ obowiązek nauczania zdalnego, który wynikał z pandemii koronawirusa. Dziś od nauczycieli wymaga się, aby byli on na bieżąco ze wszelkimi nowościami technologicznymi, które w znaczny sposób usprawniają pracę. Warto więc zainwestować w szkolenia dla nauczycieli – Edumaster.pl z zakresu e-learningu. Pedagodzy dowiedzą się na nich przede wszystkim, jak obracać się w środowisku informatycznym oraz jak dbać o bezpieczeństwo w sieci. Co ważne, specjaliści wytłumaczą również, jak pracować z uczniem na odległość. Nauczyciele poznają narzędzia, dzięki którym przekazywanie wiedzy online stanie się o wiele łatwiejsze. W szkolenia z zakresu e-learningu z pewnością warto włożyć nieco więcej wysiłku – eksperci są zdania, że szkoła w Polsce będzie szła właśnie w tym kierunku. Nauczanie zdalne nie zastąpi co prawda pracy samodzielnej z uczniem, niemniej jednak pozwoli w jakiś sposób kontrolować efekty oraz udostępniać materiały potrzebne do zajęć. 

Zarządzanie w oświacie

Ogromną popularnością cieszą się dziś szkolenia dla nauczycieli z zakresu szeroko pojętego zarządzania. Pozornie wydaje się, że chodzi jedynie o zarządzanie szkołą jako jednostką publiczną (bądź prywatną). Niemniej jednak nauczyciele muszą zarządzać także innymi aspektami, z jakimi przychodzi im się zmierzyć w codziennej pracy. Bardzo istotne jest bowiem zarządzanie czasem – organizacja lekcji wymaga dobrej organizacji pracy własnej. Dodatkowo nauczyciel musi umieć zarządzać stresem, czyli radzić sobie w trudnych dla niego sytuacjach. Eksperci są zdania, że stres towarzyszy nauczycielom w ich codziennej pracy, i to bez względu na to, komu właściwie przekazują wiedzę. Warto mieć świadomość, że nauczyciel – jak nikt inny – musi panować nad swoimi emocjami, a także zdenerwowaniem. Dlatego też umiejętność zarządzania stresem jest tak pożądana w tym zawodzie. Istotną rolę może odgrywać również zarządzanie zasobami ludzkimi. Zazwyczaj na szkolenie z tego zakresu decydują się dyrektorzy oraz wicedyrektorzy szkół. Z drugiej jednak strony w coraz większej liczbie placówek funkcjonują podzespoły złożone z nauczycieli danego przedmiotu bądź grupy przedmiotów. Zarządzający tymi podzespołami także powinni wiedzieć sporo o zasobach ludzkich i możliwościach, jakie daje odpowiednie zarządzanie nimi.

Problematyka uzależnień

Nauczyciel z jednej strony musi skupiać się na przekazywaniu wiedzy, lecz z drugiej strony nie może być on obojętny na to, jak zachowują się jego podopieczni. W placówkach oświatowych dużą wagę przywiązuje się do tematyki uzależnień. Niegdyś dotyczyła ona wyłącznie szkół średnich, dziś jednak wiele mówi się o niej nawet w podstawówkach. Dlatego też nauczyciele powinni brać udział w szkoleniach, które pozwolą im zrozumieć problemy współczesnej młodzieży, a także rozpoznawać pierwsze objawy choroby. Uzależnić można się od wielu rzeczy – narkotyków, alkoholu, dopalaczy czy odchudzania, jednak choroba ma podobny przebieg w większości przypadków. Dodatkowo nauczyciel powinien wiedzieć, jak o uzależnieniach rozmawiać z opiekunami dzieci. Niezwykle ważna jest umiejętność pracy z uzależnionym, któremu trudno skupić się na nauce i wykonywaniu swoich codziennych obowiązków szkolnych. Tego rodzaju szkolenia powinny być organizowane przez dyrekcję szkoły, a skierowane do wszystkich pedagogów. Z drugiej jednak strony konieczne jest, aby przynajmniej pedagog lub psycholog szkolny mieli na te tematy szerokie pojęcie. To oni bowiem najczęściej kierują dzieci na dalszą diagnostykę i leczeni uzależnienia. 

Powrót na górę