Co to jest ekoprojekt?

Jeśli nie pracujesz w dziedzinie projektowania, możesz myśleć, że ekoprojekt nie ma z Tobą nic wspólnego. Ale w rzeczywistości jest to integralna część życia każdego z nas. Nasze domy, ubrania, transport, a nawet nasza przyszłość to projekty designerskie. O ile pierwsze pozycje na liście powinny ułatwiać życie i czynić je wygodniejszym, o tyle ostatnia z nich wiąże się z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Ma ona na celu zaspokojenie naszych potrzeb, a przede wszystkim potrzeb przyszłych pokoleń. Ekoprojekt to złożony i istotny temat, który zasługuje na Twoją uwagę. W tym artykule wyjaśnimy, czym jest ekoprojekt, dlaczego jest ważny i podamy przykłady jego zastosowania na różnych poziomach.

Co to jest ekoprojekt?

Ekoprojekt, czyli zrównoważone projektowanie, to trend, którego celem jest eliminacja negatywnego wpływu na środowisko. Amerykańska Administracja Usług Ogólnych (GSA) definiuje ekoprojekt w następujący sposób:

  • Ograniczenie ilości odpadów do minimum;
  • Stworzenie zdrowego środowiska;
  • Zmniejszenie zużycia zasobów nieodnawialnych.

Ważne jest, aby zauważyć, że zielony i zrównoważony projekt nie są synonimami. Ten ostatni opiera się na idei projektowania w celu zaspokojenia bieżących potrzeb przy jednoczesnym uwzględnieniu skutków dla przyszłych pokoleń. Ogólnie rzecz biorąc, zrównoważone projektowanie oznacza długoterminowe podejście do ochrony środowiska. Natomiast „zielone” koncentruje się na bieżących kwestiach i reprezentuje węższą dyscyplinę, która często kojarzona jest z architekturą.

Dlaczego ekoprojekt jest ważny?

Mając na celu budowanie lepszej przyszłości, zrównoważony design dotyka wielu dziedzin, od piękna po architekturę. Na konkretnych przykładach pokazujemy, jak zasady zrównoważonego projektowania są już stosowane na różnych poziomach.

Ekoprojekt zmniejsza zanieczyszczenie środowiska

Rada Miasta Sydney opracowała strategię Sustainable Sydney 2030, której celem jest uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju na każdym etapie projektowania, od planowania i przydziału ról po ukończenie projektu.

Część dotycząca właściwego stosowania zasad ekoprojektu zawiera wytyczne dla infrastruktury miejskiej. Na ich podstawie celem zrównoważonego projektowania jest zmniejszenie zależności ludzi od prywatnych samochodów i zachęcanie do korzystania z alternatywnych środków transportu. Zgodnie ze strategią, miasto stworzy więcej miejsc parkingowych dla rowerów, oferuje system carsharingu i opracuje zieloną mapę podróży, która pozwoli Ci dotrzeć tam, gdzie chcesz, bez szkody dla środowiska. Dla przedsiębiorstw przewodnik będzie zawierał szczegółowy plan, jak zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Zrównoważone projektowanie pomaga zarządzać zasobami

Zrównoważone projektowanie jest ważne, ponieważ zwraca uwagę na zasoby odnawialne, zamiast polegać na energii węglowodorowej i marnowaniu wody. Rada Miasta Marlborough argumentuje, że choć trudno uwierzyć, że niedobór wody może być problemem dla Nowej Zelandii, rzeczywistość mówi co innego. Niektóre miasta już znalazły się w takiej sytuacji.

Jeśli niedobór wody jest problemem dla Nowej Zelandii, trudno sobie wyobrazić, jak trudna jest sytuacja w Afryce. Rozwiązaniem mogłoby być inteligentne zaprojektowanie infrastruktury wodnej w celu ograniczenia zużycia wody w domach i zatrzymania dostaw wody z rzek i zbiorników.

Jeśli chodzi o zarządzanie energią, ekoprojekt sugeruje wymianę starych systemów grzewczych i przejście na odnawialne źródła energii, takie jak farmy wiatrowe i panele słoneczne. Jest to nie tylko sposób na przestrzeganie podstawowej zasady zrównoważonego projektowania, czyli zmniejszenie zużycia nieodnawialnych zasobów, ale także wybór zrównoważonego stylu życia.

Konsulting środowiskowy — pomoc w eko-projektowaniu

Kiedy mówimy o branży, jaką jest konsulting środowiskowy, mamy na myśli doradztwo środowiskowe, którego potrzebują firmy lub organizacje, aby poprawić jakość i zmniejszyć swój wpływ na środowisko.

Główną funkcją ekspertów z dziedziny konsultingu środowiskowego jest doradztwo w kwestiach takich jak dostosowanie działalności przedsiębiorstwa do przepisów ochrony środowiska. W ten sposób nie tylko będziesz w stanie działać zgodnie z prawem, ale także poprawisz wizerunek firmy, który ma własny ekologiczny punkt widzenia, a także przyczynia się do wzrostu sprzedaży.

Powrót na górę