Socjopata – jak działa i jak go rozpoznać?

Psychika człowieka jest złożoną częścią organizmu ludzkiego. Zdrowie psychiczne jest bardzo często bagatelizowane przez dużą część społeczeństwa, a wszelkie nieprawidłowości zachodzące w psychice mogą mieć bardzo groźne konsekwencje. Jedną z dolegliwości, której podłoże jest nie do końca rozpoznane, są zaburzenia osobowości. Mimo że dolegliwość nie jest chorobą, zmaganie się z nim jest bardzo wyczerpujące dla pacjenta, a jego konsekwencją mogą być trudności w funkcjonowaniu w społeczeństwie czy też obniżenie ogólnej jakości życia. Zaburzenie osobowości jest stanem, w którym dochodzi do utrwalonego wzorca postępowania, nawiązywania znajomości, a także funkcjonowania wśród społeczeństwa, które są niezgodnie z ogólnie przyjętymi normami, czego skutkiem jest utrudnienie w funkcjonowaniu w życiu rodzinnym oraz społecznym i zawodowym. Jednym z typów osobowości, którego obawia się duża część społeczeństwa, są socjopaci. Kim jest socjopata? Na czym polega jego leczenie?

Jak rozpoznać socjopatę?

Kim jest socjopata? Socjopatia to bardzo poważne zaburzenie osobowości o nie do końca rozpoznanej przyczynie, niemniej jednak ma ona związek przede wszystkim z predyspozycjami genetycznymi. Osoba dotknięta tym stanem nie potrafi dopasować swojego zachowania do reguł ogólnie akceptowanych, które obowiązują w danym społeczeństwie. Socjopata mimo że doskonale zna normy i je rozumie, ale świadomie przekracza je i z premedytacją działa niezgodnie z nimi. Osoby socjopatyczne zupełnie nie przejmują się daną kulturą ani innymi osobami, a dodatkowo traktują ich przedmiotowo, będą specjalistą od manipulacji. Jak rozpoznać socjopatę? Najważniejszymi cechami osoby socjopatycznej są:

  • zupełny brak empatii oraz współczucia dla innych osób,
  • zupełnie niedostrzeganie potrzeb innych ludzi, a także ich niezrozumienie,
  • traktowanie ludzi przedmiotowo, 
  • tolerowanie jedynie osób, które są użyteczne w celu potrzebnym socjopacie,
  • dążenie do wyznaczonych sobie celów po tak zwanym „trupie”,
  • niezwracanie uwagi na krzywdę innych osób,
  • brak brania odpowiedzialności za swoje czyny i działania
  • zupełne nieodczuwanie empatii oraz wyrzutów sumienia,
  • trudność w interakcjach z innymi ludźmi,
  • niezwracanie uwagi na emocje innych osób, bagatelizowanie ich. 

Warto wiedzieć, że socjopata nie jest dobrym i miłym człowiekiem. Jego manipulacje oraz działania są celowe i mają na uwadze jedynie dobro osoby zaburzonej. Więcej informacji na temat socjopatyzmu można znaleźć na stronie: https://www.miastokobiet.pl/socjopata-kto-to-i-jakie-ma-cechy/.

Jak postępować z socjopatą?

Normalne postępowanie w otoczeniu, w którym znajduje się socjopata, jest bardzo trudne i nieprzyjemne. Warto wiedzieć, że konkurowanie oraz wchodzenie w konflikty z socjopatą jest bardzo ryzykowne, dlatego nie warto rozpoczynać takich działań. Osoba zaburzona socjopatycznie jest bardzo niespokojna, dlatego prowokowanie jej wyprowadza ją z równowagi i uruchamia u niej agresję. W kontakcie z socjopatą należy nie zwracać uwagi na jego działania, a zajmować się jedynie sobą, bez wchodzenia w zbędne konwersacje. Dodatkowo, socjopata jest osobą zdolną do manipulacji i sterowania ludźmi, co jest mu niezbędne do osiągania swoich celów, do których bardzo często dąży bez skrupułów. 

Leczenie socjopaty jest skomplikowanym procesem, który wymaga zaangażowania pacjenta, jego najbliższych, a także odpowiednich działań specjalisty, niemniej jednak możliwe jest tak zwane wyjście z tego trudnego zaburzenia. Główną metodą leczenia socjopatyzmu jest ścisła współpraca z psychiatrą i psychologiem, a głównym działaniem powinno być uczęszczanie na treningi umiejętności społecznych i interpersonalnych. Taka nauka pomaga osobie z zaburzeniem socjopatycznym zrozumieć, na czym polega normalne i ogólnie przyjęte funkcjonowanie wśród społeczeństwa. Specjaliści zajmujący się leczeniem socjopatów najczęściej stosują zaawansowane terapie behawioralno-poznawcze, a przejście przez nie w pełnym zaangażowaniu pozwala zminimalizować u pacjentów zachowania socjopatyczne.

Powrót na górę