Napisz do nas biuro@podsluchyonline.pl
Zadzwoń 504-666-123

Regulamin

1. Postanowienia ogólne.

Złożenie zamówienia oznacza, że kupujący zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego treść i akceptuje wszelkie jego postanowienia.
Strona realizuje zamówienia na terenie Polski i zagranicy. Odebranie instrukcji w formie e-mail lub wydrukowanej z możliwością instalacji na telefonie komórkowym lub sprzęcie komputerowym jest jednoznaczne z zakupem oprogramowania. Należy pamiętać, że do prawidłowego działania oprogramowania jest wymagany dostęp do internetu na telefonie komórkowym na którym program został zainstalowany- uruchomiony transfer danych lub połączenie z siecią Wi-Fi.

2. Przeznaczenie programu.

Program przygotowany jest dla firm i osób prywatnych, które chcą monitorować własny sprzęt komputerowy lub telefon typu smartphone. Program dedykowany jest dla:

  • rodziców i opiekunów chcących mieć własne dzieci i wykorzystywane przez nie komputery, smartfony oraz tablety pod stałą obserwacją rodzicielską
  • osób, które chcą mieć wgląd w sposób wykorzystywania własnego sprzętu
  • osób, które chcą mieć historię i archiwizację informacji dotyczących wykorzystywania przez nich danych urządzeń
  • monitoring komputerów, smartfonów oraz tabletów w firmie wymaga poinformowania pracowników o tym fakcie.

3. Kwestie prawne i odpowiedzialność. Niewłaściwe użytkowanie programu może naruszać prawo Art. 265, 266, 267 i 268 oraz 269b Kodeksu Karnego.

Sprzedawca, dystrybutor i producent nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe lub niezgodne z prawem wykorzystywanie programów.
Zabronione jest używanie programów na większej ilości stanowisk niż ilość wykupionych licencji.
Programy nie mogą być użyte do łamania prawa.
Programy nie naruszają warunków licencyjnych innego oprogramowania.

4. Wymagania sprzętowe.

Programy na urządzenia mobilne z systemami Android, iOS, Symbian:

Do prawidłowego funkcjonowania programu potrzebne jest urządzenie z systemem Android, iOS w odpowiedniej wersji, Symbian S60 3rd. Program działa poprawnie na sprawnych urządzeniach, wolnych od wirusów o standardowych konfiguracjach oraz pozbawionych „tuningu” systemowego lub sprzętowego. Producent jak i dystrybutor nie biorą odpowiedzialności za przekroczenie transferów i wynikających z tego skutków prawnych i finansowych, powstałych w wyniku niewłaściwego użycia produktu przez klienta końcowego. Program stara się być niewidoczny dla programów antywirusowych, niemniej jednak może zdarzyć się sytuacja wymagająca dokonania ręcznego zmiany konfiguracji w oprogramowaniu urządzenia.

Programy na komputery stacjonarne, laptopy z systemem Windows:
Do prawidłowego funkcjonowania programu potrzebne są biblioteki NET.FRAMEWORK 4. Są one integralną częścią systemów Windows Vista, Windows 7 i Windows 8. W Windows XP trzeba je doinstalować. Czasami może zdarzyć się tak, że w nowszych systemach z niewyjaśnionych powodów, także brakuje bibliotek NET.FRAMEWORK. W celu ich zainstalowania proszę skorzystać z poniższych linków:

NET.FRAMEWORK 4:

http://www.dobreprogramy.pl/.NET-Framework,Program,Windows,17635.html
Na wszelki wypadek polecamy, także doinstalowanie inne wersji tych bibliotek:
http://www.dobreprogramy.pl/.NET-Framework,Program,Windows,12105.html
ihttp://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=30653

Program działa poprawnie na komputerach klasy PC i laptopach z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows XP, 7 , 8 lub 10. Program działa poprawnie na sprawnych komputerach, wolnych od wirusów o standardowych konfiguracjach oraz pozbawionych tuningu systemowego lub sprzętowego. Komputer powinien mieć co najmniej 512MB RAM, oraz ilość wolnego miejsca na dysku co najmniej 1GB. Program z włączoną opcją wysyłania e-mail może obciążać łącze internetowe. W przypadku używania łącza internetowego z limitowaną ilością wysyłanych danych może powodować szybkie zużywanie dostępnego transferu. Producent jak i dystrybutor nie biorą odpowiedzialności za przekroczenie transferów i wynikających z tego skutków prawnych i finansowych, powstałych w wyniku niewłaściwego użycia produktu przez klienta końcowego. Program stara się być niewidoczny dla programów antywirusowych, niemniej jednak może zdarzyć się sytuacja wymagająca dokonania ręcznego zmiany konfiguracji w oprogramowaniu komputera. Program stara się być niewidoczny dla firewall`a, niemniej jednak może zdarzyć się sytuacja wymagająca dokonania ręcznej zmiany konfiguracji w oprogramowaniu komputera.

5. Ilość i okres licencji.

Jeden egzemplarz produktu może być wykorzystywany na jednym urządzeniu należącym do kupującego przez okres 12mce. W przypadku programów na urządzenia mobilne z systemami Android, iOS i Symbian licencja jest na stałe przypisana do urządzenia bez możliwości jej przeniesienia w późniejszym czasie niż 3mce. od zakupu oprogramowania. Wszelkie samodzielne próby ( bez poinformowania sprzedawcy ) przenoszenia licencji po okresie 3mce. na inne urządzenie, bądź dodawanie nowych urządzeń do PANELU przypisanego do pierwotnego numeru IMEI będą USUWANE.
Tylko w szczególnych wypadkach takich jak: uszkodzenie telefonu jego kradzież czy nagła przymusowa zmiana wystawiana jest licencja zastępcza w kwocie 600zł.

6. Składanie zamówień, wysyłka.

Wysyłka programu odbywa się poprzez pocztę elektroniczną oraz jest darmowa. Ze względu na specyfikę produktu i charakter prowadzonej działalności wysyłka programu odbywa się anonimowo. Zamówienia otrzymane po godz. 22.00 oraz w soboty, niedziele i święta, rozpatrywane będą w najbliższym, następującym po przerwie dniu roboczym. Terminy realizacji zamówień wynoszą najczęściej do kliku godzin od zaksięgowania wpłaty, ale mogą ulec wydłużeniu do 1-2 dni roboczych. Każdy program po dokonaniu płatności zostaje zarejestrowany na dane kupującego. Strona www.podsluchyonline.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości. Strona www.podsluchyonline.pl zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży programu, bądź zmian jego ceny, bez wcześniejszego uprzedzenia użytkowników.

7. Gwarancja.

Użytkownikowi, który zakupił program przysługuje prawo do bezpłatnej pomocy drogą elektroniczną, a także do uzyskania informacji technicznej. Jakiekolwiek ręczne modyfikacje programu, w tym ingerencja wirusów, wadliwy lub nieprawidłowo działające urządzenie, zawirusowany komputer lub smartfon czy tablet, mogą usunąć licencję lub nieodwracalnie zablokować działanie programu – należy rozumieć to jako utratę gwarancji. Gwarancja nie jest udzielana na niewykrywalność programów przez programy antywirusowe. UWAGA! Zgodnie z ustawą, zwrotowi nie podlegają produkty chronione prawami autorskimi, takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką itp, prosimy zatem o rozważny zakup.

W przypadku nieprawidłowego działania oprogramowanie, do jakiejkolwiek zamiany wymagany jest dostęp fizyczny do telefonu komórkowego lub komputera w którym zostało zainstalowane oprogramowanie.

UWAGA!!! Co pewien okres z przyczyn nie zależnych od Nas aktualizowane są programy social media – viber, whatsapp, messenger, skype i inne komunikatory które obsługuje Nasze oprogramowanie. Aktualizacja często polega na zmianie w szyfrowaniu danych aplikacji. Wiąże się to z tym, że co pewien okres Nasze oprogramowanie musi być zmienione i podpisane do obecnego szyfrowania komunikatorów internetowych, co skutkuje wymuszeniem ponownej instalacji aplikacji na telefonie komórkowym w celu prawidłowego działania komunikatorów.

8. Ochrona prywatności.

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. \”O ochronie danych osobowych\”. Zgodnie z tą ustawą Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Klient dokonujący zakupu na stronie wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego adresu e – mail przez stronę www.podsluchyonline.pl do celów niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia oraz rozpatrzenia reklamacji. Struktura witryny strony została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryny nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera. Strona nigdy NIE udostępnia i NIE będzie w przyszłości udostępniać danych osobowych swoich klientów do celów INNYCH niż związanych z realizacją zamówienia.

9. Prawa autorskie.

Treść strony internetowej chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83)

10. Licencje programów.

Programy SPYPHONE :
Licencja i Regulamin używania programu:
Uwaga. Należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej Umowy Licencyjnej, zwanej dalej Licencją,
która stanowi prawnie wiążącą umowę zawartą pomiędzy osobą fizyczną lub prawną, zwaną dalej
Użytkownikiem i Sprzedawcą. Licencja określa zasady użytkowania oprogramowania, wiążące Sprzedawcę i Użytkownika.
Oprogramowanie chronione jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim o ochronie praw własności intelektualnej.

1. Przedmiotem niniejszej Licencji jest użytkowanie oprogramowania \”SPYPHONE\” zwanego dalej Programem.

2. Sprzedawca jest wyłącznym właścicielem Programu, w tym praw autorskich i majątkowych do Programu.

3. Sprzedawca przekazuje kopię Programu Użytkownikowi do jego wyłącznego użytku. Użytkownik ma prawo do korzystania z Programu zgodnie z jego przeznaczeniem na urządzeniach z systemem Android.

4. Program może być używany tylko na takiej ilości stanowisk (licencji) jaka została określona w umowie kupna programu. W przypadku jednej licencji program może być używany na jednym urządzeniu.

5. Użytkownikowi nie wolno wynajmować, wydzierżawiać, odsprzedawać ani wypożyczać Programu, jego kopii osobom trzecim.

6. Zabroniona jest dekompilacja, dezasemblacja oraz jakakolwiek inna modyfikacja Programu, a także wykorzystanie Programu lub jego części w innym oprogramowaniu. Niedozwolone jest również wykorzystanie Programu do tworzenia publikacji i opracowań bez odrębnej zgody Autora.

7. Użytkownikowi, który zakupił Program przysługuje prawo do bezpłatnej pomocy drogą elektroniczną, a także do uzyskania informacji technicznej w okresie 3 mies. od zakupu programu, każda zmiana po tym okresie będzie odpłatna 150zł za wprowadzoną zmianę.

8. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania ceny za jedno stanowisko klienckie w okresie jednego miesiąca od daty zakupu.

9. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody, które mogłyby nastąpić na skutek stosowania Programu, w tym również utratę informacji i straty pieniężne wynikłe z użytkowania lub niemożności użytkowania Programu.

10. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec niezgodnego z prawem korzystania z Programu.

11. Zabrania się używania aplikacji w celu wyłudzania informacji poufnych, takich jak: loginy i hasła do kont bankowych, loginy i hasła do portali społecznościowych, poczty oraz wszelkich innych, które są wpisywane z klawiatury po wprowadzeniu adresu strony.

12. Dozwolone jest instalowanie programu na urządzeniu stanowiącym własność użytkownika.

13. W przypadku naruszenia postanowień Licencji, Sprzedawca ma prawo rozwiązać niniejszą umowę oraz dochodzić swoich roszczeń z tytułu tego naruszenia.

14. Użytkownik zobowiązuję się poinformować w sposób jasny i zrozumiały wszystkich użytkowników danego urządzenia o sposobie działania zainstalowanego programu, a także uzyskać zgodę, od wszystkich osób korzystających z urządzenia, a także poinformować ich o możliwości monitorowania ich działań na urządzeniu.

15. W przypadku zainstalowania programu na urządzeniu, użytkownik może zostać narażony na odpowiedzialność prawną, w zależności od przepisów prawa obowiązujących w danym kraju. Zawsze przed użyciem programu sprawdź czy używanie takich programów w twoim kraju jest dozwolone i pod jakimi warunkami.

Programy PC-SPY
Licencja i Regulamin używania programu. Uwaga. Należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej Umowy Licencyjnej, zwanej dalej Licencją, która stanowi prawnie wiążącą umowę zawartą pomiędzy osobą fizyczną lub prawną, zwaną dalej Użytkownikiem i Sprzedawcą. Licencja określa zasady użytkowania oprogramowania, wiążące Sprzedawcę i Użytkownika. Oprogramowanie chronione jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim i o ochronie praw własności intelektualnej.

1. Przedmiotem niniejszej Licencji jest użytkowanie oprogramowania \”PCSPY\” zwanego dalej Programem.

2. Sprzedawca jest wyłącznym właścicielem Programu, w tym praw autorskich i majątkowych do Programu.

3. Sprzedawca przekazuje kopię Programu Użytkownikowi do jego wyłącznego użytku. Użytkownik ma prawo do korzystania z Programu zgodnie z jego przeznaczeniem na sprzęcie komputerowym.

4. Program może być używany tylko na takiej ilości stanowisk (licencji) komputerowych jaka została określona w umowie kupna programu. W przypadku jednej licencji program może być aktualnie używany na jednym komputerze.

5. Użytkownikowi nie wolno wynajmować, wydzierżawiać, odsprzedawać ani wypożyczać Programu, jego kopii osobom trzecim.

6. Zabroniona jest dekompilacja, dezasemblacja oraz jakakolwiek inna modyfikacja Programu, a także wykorzystanie Programu lub jego części w innym oprogramowaniu. Niedozwolone jest również wykorzystanie Programu do tworzenia publikacji i opracowań bez odrębnej zgody Sprzedawcy.

7. Użytkownikowi, który zakupił Program przysługuje prawo do bezpłatnej pomocy drogą elektroniczną a także do uzyskania informacji technicznej.

8. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania ceny za jedno stanowisko klienckie w okresie jednego miesiąca od daty zakupu.

9. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody, które mogłyby nastąpić na skutek stosowania Programu, w tym również utratę informacji i straty pieniężne wynikłe z użytkowania lub niemożności użytkowania Programu.

10. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec niezgodnego z prawem korzystania z Programu.

11. Zabrania się używania aplikacji w celu wyłudzania informacji poufnych, takich jak: loginy i hasła do kont bankowych, loginy i hasła do portali społecznościowych, poczty oraz wszelkich innych, które są wpisywane z klawiatury po wprowadzeniu adresu strony

12. Dozwolone jest instalowanie programu na komputerze stanowiącym własność użytkownika.

13. W przypadku naruszenia postanowień Licencji, Sprzedawca ma prawo rozwiązać niniejszą umowę oraz dochodzić swoich roszczeń z tytułu tego naruszenia.

14. Użytkownik zobowiązuję się poinformować w sposób jasny i zrozumiały wszystkich użytkowników komputera o sposobie działania zainstalowanego programu, a także uzyskać zgodę, od wszystkich osób korzystających z komputera o możliwości monitorowania ich działań na komputerze w szczególności dotyczących wpisywanych znaków na klawiaturze a także zrzutów ekranowych.

15. W przypadku zainstalowania programu na komputerze, użytkownik może zostać narażony na odpowiedzialność prawną, w zależności od przepisów prawa obowiązujących w danym kraju. Zawsze przed użyciem programu sprawdź czy używanie takich programów w twoim kraju jest dozwolone i pod jakimi warunkami.

11. Pomoc techniczna.

  1. Pomocy technicznej udzielamy przez telefon nr tel. 537-234-589 oraz e-mail biuro@podsluchyonline.pl w godzinach 12 – 18
  2. Nie odpowiadamy na smsy które zawierają treści techniczne – bardzo prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail dotyczący zaistniałego problemu z oprogramowaniem bądź urządzeniem.
  3. Pomoc techniczna po zakupie oprogramowania jest bezpłatna do 3mce, każda zmiana w oprogramowaniu po tym okresie wynosi 150zł
  4. Każdy problem techniczny jest przez Nas rozpatrywany indywidualnie, dlatego może to potrwać maksymalnie do 24h od zgłoszenia.

 

Zwrot oprogramowania

Bardzo prosimy o przemyślanie zakupy ponieważ Firma AMService zastrzega sobie prawo do odmowy przyjmowania zwrotu wszelkich oprogramowań dostępnych w ofercie.

Informujemy, że prawo do zwrotów oprogramowania komputerowego i treści cyfrowych zakupionych na odległość, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, jest ograniczone.

Licencje oprogramowania

Zgodnie z art. 38 pkt 13 konsumentowi nie przysługuje prawo do zwrotu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.