Prawo karne – Czym jest?

Prawo karne stanowi jedną z głównych gałęzi systemu prawa. Definiuje się je również jako zespół norm prawnych, które wskazują czyny zabronione pod groźbą kary. Do jego głównych cech zalicza się uniwersalizm oraz wartościujący, imperatywny charakter. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat prawa karnego, to kontynuuj czytanie artykułu.

Co to jest prawo karne?

W internecie można znaleźć wiele definicji prawa karnego. Najprościej ujmując, odpowiada ono na pytanie, które z bezprawnych zachowań podlegają karze. Pełni ono szereg funkcji, m.in. ochronną, gwarancyjną, sprawiedliwościową, profilaktyczno-wychowawczą, karzącą, zapobiegawczą i poprawczą. Ponadto prawo karne dzieli się zgodnie z kryterium przedmiotu regulacji na: materialne, procesowe i wykonawcze. Można podzielić je także według kryterium zakresu zastosowania na: indywidualne i powszechne. Ulega ono podziałowi również ze względu na wagę czynów zabronionych. W tym przypadku wyróżnia się prawo wykroczeń specjalizujące się w czynach o niskim stopniu szkodliwości oraz prawo karne sensu stricto zajmujące się poważnymi wykroczeniami. Warto również zaznaczyć, że do głównych źródeł prawa karnego zaliczają się ustawy 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny wykonawczy oraz Kodeks karny.

Adwokat od prawa karnego (Gdynia) – czym się zajmuje?

Prawo karne jest bardzo zawiłe i posiada liczne wątki. Zapewne większość osób o nim słyszała, lecz mało kto ma wiedzę na jego temat. Niestety w niektórych sytuacjach życiowych znajomość tej gałęzi prawa okazuje się niezbędna. Wtedy najlepszą opcją jest skorzystanie z usług doświadczonego adwokata od prawa karnego w Gdyni. Specjalista ten reprezentuje klientów w postępowaniach karnych, karnych gospodarczych i karnych skarbowych. Zapewnia skuteczną obronę podejrzanego już podczas postępowania przygotowawczego. Ponadto dobry adwokat od prawa karnego sporządza apelacje i inne środki zaskarżania, bierze udział w posiedzeniach aresztowych, a także przygotowuje kasacje, skargi nadzwyczajne i inne niezbędne dokumenty. Jego usługi obejmują również zamianę kary pozbawienia wolności na dozór elektroniczny.

Jak wybrać najlepszego adwokata od prawa karnego w Gdyni?

Jeśli wyszukasz w internecie frazę: “prawo karne – Gdynia”, to ukażą Ci się oferty wielu adwokatów. Jak znaleźć najlepszego? Przede wszystkim warto dowiedzieć się, jak długi dani fachowcy pracują w branży. Najlepiej postawić na doświadczonego specjalistę, któremu udało się wygrać wiele spraw i pomóc licznym klientom. Ponadto przed rozpoczęciem współpracy z adwokatem warto poczytać opinie o nim i dowiedzieć się, czy ma on dobre podejście do zleceniodawców. Pamiętaj, że profesjonalista wyróżnia się empatią, cierpliwością i komunikatywnością. Do swojej pracy podchodzi z pasją i każdego klienta traktuje indywidualnie. Ponadto nie ocenia i krytykuje, lecz szuka najlepszego wyjścia z niekorzystnej sytuacji. Dodatkowo dobry adwokat od prawa karnego w Gdyni jest dyskretny i stawia dobro swojego zleceniodawcy na pierwszym miejscu.

Powrót na górę