Nadmierne zapylenie w zakładzie pracy – jak go uniknąć?

Nadmierne zapylenie w zakładzie pracy – jak go uniknąć?

Pył jest niezwykle uciążliwym czynnikiem szkodzącym pracownikom w większości zakładów pracy. Gdy znajdzie się w powietrzu, tworzy niezdrowe środowisko i może zmniejszyć produktywność zespołu oraz bezpieczeństwo. Podstawowymi przyczynami powstawania pyłu są podstawowe procesy budowlane, takie jak cięcie, wiercenie, szlifowanie i łamanie. Na przykład cięcie betonu może wytworzyć do 15 kilogramów pyłu w ciągu godziny.

Wielu pracowników stosuje środki ochrony przed pyłem, takie jak okulary ochronne oraz maski filtrujące. Zapewniają podstawowe zabezpieczenie, jednak nadmierne zapylenie w środowisku pracy może i tak w efekcie skończyć się swędzeniem oczu czy suchym kaszlem. Dlatego należy na ten aspekt zwrócić szczególną uwagę. W tym artykule znajdziesz najważniejsze wskazówki, jak zmniejszyć nadmierne zapylenie w zakładzie pracy.

Rodzaje pyłu i skutki ekspozycji na zapylenie

Niektóre rodzaje pyłów są bardziej szkodliwe niż inne, głównie w zależności od wielkości cząstek dostających się do organizmu. Można wymienić:

 • pył krzemionki krystalicznej – uwalnia się podczas pracy na materiałach takich jak beton, zaprawa murarska i piaskowiec;
 • pył drzewny – uwalnia się podczas pracy z drewnem miękkim, twardym lub innymi materiałami drewnopochodnymi;
 • pyły o mniejszej toksyczności – powstają podczas obróbki gipsu, wapienia, marmuru i dolomitu.

Skutek długotrwałego oraz częstego narażenia na szkodliwe warunki pracy, jakimi jest nadmierne zapylenie w zakładzie pracy, stanowi uszkodzenie płuc i dróg oddechowych. Gdy cząsteczki gromadzą się w jednym miejscu, pracownicy je wdychają. System obronny organizmu wyłapuje większe drobiny, ale mniejsze mogą przedostać się do płuc, a nawet krwi.

Oprócz problemów zdrowotnych kurz jest znacznym utrapieniem. Zmniejsza widoczność, czyniąc pracowników bardziej podatnymi na wypadki i obrażenia. Nadmierne zapylenie w środowisku pracy zwiększa również narażenie na występowanie urazów oczu.

Zapobieganie narażeniu na pył

Usunięcie całego pyłu jest praktycznie niemożliwe, ale istnieją środki zapobiegawcze, które należy podjąć, aby zredukować nadmierne zapylenie w środowisku pracy, a tym samym uniknąć narażenia pracowników na niebezpieczne warunki. Przekaż zespołowi informacje o potencjalnych zagrożeniach i instrukcje, jak ich uniknąć. Pamiętaj, aby przeszkolić zatrudnione osoby w zakresie różnych rodzajów pyłów, ryzyka związanego z wdychaniem cząstek oraz sposobów utrzymywania sprzętu w czystości.

Właściwe planowanie prac

Jak we wszystkim, właściwe planowanie jest kluczem do utrzymywania bezpieczeństwa w środowisku pracy. Ważne jest, aby z wyprzedzeniem próbować przewidzieć, które zadania wyprodukują więcej pyłu.

Po rozpoczęciu projektu istnieje wiele sposobów na zmniejszenie narażenia pracowników na pył. Sprawdź, czy dane zadanie można wykonać w sposób, który nie generuje kurzu. Jeśli nie możesz uniknąć tworzenia się go, zastosuj odpowiednie środki kontroli zapylenia, takie jak:

 • używanie narzędzi do usuwania kurzu i odkurzaczy;
 • spryskiwanie powierzchni cięcia wodą;
 • używanie narzędzi przeznaczonych stricte do obrabianego materiału, nad którym wykonywane są określone prace;
 • wymiana lub naostrzenie narzędzi tnących, jeśli ich wydajność spadnie;
 • zapewnienie odpowiedniej wentylacji miejsca pracy;
 • noszenie środków ochrony osobistej, w tym okularów ochronnych, rękawic, nauszników i masek oddechowych;
 • czyszczenie miejsca pracy w regularnych odstępach czasu;
 • unikanie wzbijania kurzu.

Instalacje odpylające

Tam, gdzie występuje nadmierne zapylenie w zakładzie pracy, stosuj specjalistyczne instalacje odpylające, które zostały zaprojektowane zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi narażenia na wdychanie cząsteczek stałych. Takie specjalnie zaprojektowane systemy odsysania pyłu mogą eliminować do 90% drobin.

Minimalizując ilość pyłu uwalnianego do atmosfery, zapewnisz zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz czystość miejsca, co przekłada się na efektywność. Inne korzyści z regularnego usuwania kurzu to większy komfort, a także lepsza ochrona pracowników, krótszy czas pracy poświęcony na sprzątanie miejsca pracy, wydłużona żywotność elektronarzędzi, niższe koszty napraw i konserwacji czy zwiększone bezpieczeństwo oraz lepsza produktywność.

Powrót na górę