Kto płaci za dom samotnej matki?

Dom samotnej matki jest miejscem, gdzie kobieta z dzieckiem w trudnej sytuacji życiowej może zamieszkać, stanąć na nogi i się usamodzielnić. Trzeba jednak spełnić kilka warunków. Zainteresowane tą formą pomocy kobiety bardzo często zastanawiają się, czy za dom samotnej matki się płaci, dlatego w poniższym artykule odpowiemy na to pytanie.

Kto płaci za dom samotnej matki?

W domu samotnej matki mogą zamieszkać przede wszystkim kobiety w kryzysie, bezdomności, trudnej sytuacji życiowej i doświadczające przemocy. Miejsca te zapewniają nocleg, opiekę medyczną, wsparcie specjalistów, a także doradztwo prawne.

Dom samotnej matki jest niezależnym, bezpłatnym ośrodkiem dla samotnych matek z dziećmi, ale nie tylko. Mogą zamieszkać tam również kobiety w ciąży, które nie mogą liczyć na bezpieczne schronienie. Miejsca te działają zgodnie z ustawą z 2004 roku o pomocy społecznej i rozporządzeniu ministra polityki społecznej z 2005 roku w sprawie domów dla matek z nieletnimi dziećmi i ciężarnych kobiet. Rozporządzenie wskazuje dokładnie zakres usług, które świadczą omawiane w tym artykule placówki oraz to, w jaki sposób kobiety są przyjmowane.

W naszym kraju funkcjonuje aż kilkadziesiąt domów samotnej matki, które prowadzą między innymi:

 • fundacja Caritas,
 • organizacje pro-life,
 • żeńskie zakony,
 • stowarzyszenie Monar,
 • organizacje pozarządowe.

Jeśli jesteś kobietą, która potrzebuje pomocy, zajrzyj na stronę  https://www.csr.org.pl/.

Odpłatność za dom samotnej matki

W domu samotnej matki schronienie mogą znaleźć kobiety z dziećmi, które doświadczają przemocy domowej lub w kryzysie bezdomności. Jednak jest tam również miejsce dla ciężarnych oraz planujących oddanie malucha do adopcji. Co istotne, okazuje się, że pobyt w placówce zgodnie z rozporządzeniem jest przeznaczony również dla ojców z małoletnimi pociechami, a także prawnych opiekunów tych dzieci. Domy samotnych matek są opłacane przez osoby wspierające. Ponadto pracują w nich wolontariusze.

Co zapewniają domy samotnej matki?

Miejsca te muszą zapewniać odrębne pomieszczenia do spania oraz wspólne pomieszczenia do pobytu dziennego dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek. Z kolei pokoje dla kobiet w ciąży nie powinny przekraczać liczebności trzech osób. Łazienki są wyposażone tak, aby możliwe było sprawne korzystanie z nich przez wszystkich mieszkańców. Jedno takie pomieszczenie przypada na pięć osób.

W domach samotnej matki są też ogólnodostępne kuchnie do samodzielnego przyrządzania posiłków i minimum jedno dodatkowe pomieszczenie, gdzie można je zjeść. Powinna się tam również znaleźć przestrzeń do prania oraz suszenia odzieży.

Jakie warunki trzeba spełniać, by dostać się do domu samotnej matki?

Decyzję i skierowanie do domu samotnej matki wydaje starosta. Kobieta, która chce zostać przyjęta do tego miejsca, powinna udać się do ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca jej zamieszkania. Podmiot wówczas skompletuje dokumenty, które do 14 dni przekaże do starosty kierującego najbliższym domem samotnej matki.

Jakie dokumenty są wymagane? Wśród niezbędnych wymienia się:

 • wniosek kobiety, która chce zamieszkać w domu samotnej matki,
 • rodzinny wywiad środowiskowy, który przeprowadza pracownik socjalny;
 • skierowanie do domu;
 • zaświadczenie od lekarza, które potwierdza brak przeciwwskazań zdrowotnych do mieszkania w domu;
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz książeczka zdrowia;
 • jeśli kobieta jest niepełnosprawna – kopia orzeczenia o niepełnosprawności;
 • opinia ośrodka pomocy społecznej z uzasadnieniem pobytu w domu samotnej matki.

Jeśli kobieta znajduje się bardzo poważnej sytuacji (np. zagrożenia życia lub zdrowia), przyjęcie do domu samotnej matki jest natychmiastowe, bez skierowania. Może to nastąpić zarówno na wniosek samej zainteresowanej, jak i ośrodka pomocy społecznej. Wówczas niezwłocznie powiadomiony zostaje starosta powiatu, który prowadzi dom. Wtedy do 14 dni od dnia umieszczenia kobiety z dzieckiem ośrodek musi przesłać mu wymagane dokumenty. Ten natychmiastowo wydaje decyzję o skierowaniu do domu.

Powrót na górę